Όψεις Πορσελάνης

Με τις όψεις πορσελάνης μπορούμε να διορθώσουμε μεσοδόντια κενά, προβλήματα σχήματος, στροφής ή μεγέθους των δοντιών όπως και έντονες δυσχρωμίες στα δόντια. Πλεονεκτήματα της διαδικασίας είναι η συντηρητική αποκοπή των οδοντικών ιστών (0. 7-0. 9 χιλ), η διατήρηση του αισθητικού αποτελέσματος στον χρόνο (μέσος όρος πάνω από 15 χρόνια), η χρωματική σταθερότητα και η μεγάλη αντοχή. Μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι το αρκετά αυξημένο κόστος και η δυσκολότερη επιδιόρθωση σε τυχόν αποτυχία στο μέλλον.